Historiek van het koor


In april 1968 richtte de afdeling KAV Godsheide-Hasselt een zanggroep op met als bedoeling deel te nemen aan de Vlaamse zangdagen in Antwerpen. Marcel Buntinx was de eerste dirigent van het koor.

In het najaar van 1968 besloot men het koor met mannenstemmen te versterken om de kerstvieringen in de parochie van Godsheide op te luisteren. Alfons Emonds was de oprichter en eerste voorzitter van het gemengd koor Margoda. De naam 'Margoda' is een letterwoord: de eerste drie letters zijn de beginletters van de voornaam Marcel (van onze eerste dirigent), "god" verwijst naar onze standplaats Godsheide, en de a is de eerste letter van "a capella". Want aanvankelijk trad het koor uitsluitend zonder instrumentale begeleiding op.
Van 6 september 2012 tot 31 augustus 2015 leidde Marcel Lambrichts opnieuw het koor.

Tijdens de algemene vergadering van 11 september 2014 werd een bestuurswissel doorgevoerd en verkoos men Paul Hobin tot nieuwe voorzitter.

Vanaf 10 september 2015 werd het koor gedirigeerd door Inge Feyen. Zij heeft het koor verlaten op 22 mei 2016.

Vanaf 1 september 2016 is Guy Franssen onze nieuwe dirigent geworden. In 2018 bestond het koor 50 jaar en vonden er een aantal feestactiviteiten plaats, waaronder ook een mooi jubileumconcert. Tevens werd er een kleurrijk jubileumboek uitgegeven.

In september 2019 heeft een nieuwe dirigentenwissel plaatsgevonden. Geert Vromans heeft de taak vanaf dan overgenomen van Guy Franssen.

De wereldwijde pandemie covid-19 heeft de werkzaamheden van koor Margoda eveneens ernstig verstoord. Bij de algemene lockdown op 19 maart 2020 werden alle activiteiten van het koor voor onbepaalde tijd opgeschort. Op enkele proefrepetities na (bij tussentijdse versoepeling van de overheid) konden de repetities uiteindelijk weer voorzichtig hervat worden op 2 september 2021.


Een kleine greep uit het repertoire van Margoda:

- 'Stabat Mater' van Christian Lahusen

- 'Moravische Liederen' van Antonín Dvorák

- 'Zwölf geistliche Gesänge' van Heinrich Schütz

- 'Evangeliespreuken' van Melchior Vulpius

- 'Johannes-Passion' van Heinrich Schütz

- 'Die Weihnachtsgeschichte' van Arnold Melchior Brunckhorst


We organiseren elk jaar één of twee zangzondagen, ter voorbereiding van belangrijke koorprojecten.

© ontwerp AW