Agendazaterdag 10 november 2018 om 20u
in de St.Lambertuskerk van Kiewit-Hasselt

Jubileumconcert MAGNIFICAT


Als hoogtepunt van dit jubileumjaar wordt het jubileumconcert, met deze toepasselijke titel, opgebouwd rond het Magnificat RV 610 van Antonio Vivaldi.
Na het concert gaat de receptie door in het Ontmoetingscentrum De Binder.
Van harte welkom.
Jubileumboek


N.a.v. hun 50-jarig jubileum geeft het koor Margoda een kleurrijk en historisch overzichtelijk jubileumboek uit.
Het is de bedoeling dat dit boek gepresenteerd zal worden op de dag van het jubileumconcert van 10 november.


Het boek kan besteld worden door te klikken op volgend e-mailadres: paul.hobin@margoda.be en het bedrag van 20 euro/boek te storten op rekeningnummer BE70 9731 2228 7025 met vermelding van naam, telefoonnummer en aantal exemplaren.© ontwerp AW